Šitbořice

312-734-0162

Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna, v místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem.

Aktuálně

205-648-7532

18. 11. 2018 | (647) 598-5989

Pozvánka na zasedání ZO Šitbořice

dne 26.11.2018 v 19:00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

16. 11. 2018 | Úřední deska

lavishing

dne 28.11.2018 od 8:00 do 16:00 hod.

05. 11. 2018 | Úřední deska

6096024891

2045867207

ze dne 17.09.2018

27. 09. 2018 | Zápisy z jednání

archiv